Staffanstorp ökar tryggheten i Namibia

Namibia Foto: Räddningstjänsten2013

Räddningstjänsten i Staffanstorps kommun har bidragit till att öka tryggheten för invånarna i staden Mariental i Namibia i ett SIDA finansierat biståndsprojekt som nyligen har avslutats.

Staffanstorps kommun har parallellt drivit två spännande Sida-projekt i staden Mariental med 15 000 invånare i Namibia i sydvästra Afrika. Det ena bestod i att utveckla och utbilda den lokala brandkåren och det är nu avslutat. Det andra projektet berör stadsbyggnad och miljö och pågår 2013 ut.

– Det känns som om vår utbildning av deras brandmän haft stor betydelse och utvecklat deras organisation, säger Bo Gertsson, utvecklingschef på Staffanstorps kommun.

Sida betalar allt

Alla kostnader för biståndsprojekten, inklusive resor, hotell, traktamenten och löner, har finansierats av statliga Sida genom Internationellt Centrum för Lokal Demokrati, ICLD.

– Vi fick pengar till utbildning och träning, förebyggandearbete samt träning på deras nya avancerade brandbil, säger Bo Gertsson.

Räddningstjänstens Bertil Persson hade huvudansvar för utbildningen:

– När vi startade fanns det bara fem frivilliga brandmän i hela Mariental. Alla har ordinarie jobb på dagtid. I dag är de tolv och jobbar i två arbetslag med sex brandmän i varje.

Brandkårerna i Namibia övergick nyligen från statligt till kommunalt ansvar. I samband med det fick kommunerna nya avancerade brandbilar. Men brandmännen fick inte adekvat utbildning i tillräcklig mängd. Det ingick bara en dags utbildning som gavs i huvudstaden Windhoek. Alla brandmännen kunde inte delta, berättar Bertil Persson.

– När vi förstod behovet lade vi till ett delprojekt med utökad utbildning för alla deras brandmän i hur bilen och dess avancerade utrustning fungerar.

Äldre och skolbarn

Övriga utbildningar som skett är förebyggandearbete, rökdykning, hjärt och lungräddning, första hjälpen, konditionstest, skära/ta loss skadade ur krockade bilar, med mera.

– Vi har varit med dem i områden med många äldre och kollat brandsäkerheten i bostäderna, lärt brandmännen vad de ska titta på och även hur de ska instruera skolbarn vid brandövningar i skolorna.

Utbildning och träning har ägt rum både i Mariental och i Staffanstorp.

Projektet inleddes i maj 2012 och avslutas i höst med att en delegation från Staffanstorp besöker Namibia.

”Värdefullt för oss”

Att Räddningstjänsten i Staffanstorp spelat stor roll för brandkåren i Mariental bekräftas av stadens kommundirektör Paul Nghiwilepo:

– Ni har tränat våra brandmän i essensen av att vara ”firefighters”. Med Staffanstorps hjälp har våra brandmän utvecklats mycket. Det har varit mycket värdefullt för oss.

Text:Ivar Sjögren för StaffanstorpsAktuellt