Hemsjukvårdens besök – ett kärt avbrott

– De ska ha högsta betyg. Deras besök är ett kärt avbrott, vem som än kommer, säger 80-årige Nils-Erik Svensson. 

Alla i Staffanstorps kommun som har svårt att klara sin vardag och inte på egen hand kan ta sig till vårdcentralen har rätt till sjukvård i hemmet.

Staffanstorps ambition är att vara en av de tryggaste kommunerna i landet även inom hemsjukvården.

Nils-Erik har hjärtsvikt och diabetes. Han behöver regelbunden tillsyn och provtagning av sjukvårdspersonal. Var fjortonde dag kommer distriktsköterska Eva Lundgren och tar de livsviktiga blodproverna.

– Nils-Erik äter hjärtmedicinen varan så han måste lämna blodprov varannan vecka, berättar hon.

Samtidigt som Eva tar proverna fyller hon på medicindosetterna och sitter ner och pratar en stund.

Byggt villan själv

Nils-Erik tillhör de allt fler äldre i Staffanstorp som bor kvar hemma och som får all den sjukvårdshjälp de behöver i hemmet.

– Jag har svårt att gå långt på grund av mitt dåliga hjärta. Det är väldigt bra att få den här hjälpen hemma.

– Jag är inväxt i väggarna här och vill inte flytta härifrån, skrattar han. Jag byggde villan själv strax innan äldsta dottern skulle börja skolan.

Nils-Erik flyttade till Staffanstorp med sin familj från Jämjö i Blekinge i början av 60-talet. Idag bor han och katten Dumle ensamma i villan. Han har jobbat som murare, är gammal idrottsman, brottare och fotbollsspelare, och har även tränat ungdomslag i IFK Malmö.

Eva har 43 patienter

Hemsjukvård finns att få dygnets alla timmar sju dagar i veckan. Även hemrehabilitering finns för dem som har behöver det på grund av handikapp eller ålderskrämpor.

– Vi är fem distriktssköterskor på fyra områden, berättar Eva Lundgren. Vi arbetar enbart med hembesök, och gör omläggningar, byter kateter, ombesörjer läkarkontakter och annat som behövs.

– Jag har själv just nu 43 patienter som jag besöker för behandling, provtagning, kontroller. Jag håller i kontakter med lasarettet och har även ibland vårdplanering i hemmet med biståndshandläggare.

– Jag har planerade besök varje dag och jobbar även vid datorn med dokumentation, enligt socialstyrelsens regler. Så det är mycket att göra.

Delegerar vissa uppgifter

– Vissa uppgifter kan jag dock delegera till undersköterskorna som rapporterar till mig. En gång i veckan eller var fjortonde dag åker jag ut och ser till patienterna.

– Vid behov har vi med läkare från vårdcentralen. Skulle läkarbehovet vara akut ringer vi in Falcks läkarbil. Distriktsköterskorna är anställda av kommunen, undersköterskorna är anställda inom den privata sektorn.

– De gör ett bra jobb. De är bra allihopa. Varje besök är ett kärt avbrott, vem som än kommer, säger Nils-Erik när han vid besökets slut följer Eva Lundgren till dörren.

Mer information om hemsjukvård och hjälp i hemmet 046-25 11 00.

Text:Ivar Sjögren