Så ska skolan behålla sin tätplacering

– Stabilitet och självständiga rektorer. 

– Det känns som om Staffanstorp hittat ett lugn i skolfrågorna utan att tappa utvecklingsgreppet, säger Maria Stellinger Ernblad, ny chef för humanistisk service i Staffanstorps kommun.

– Jag tror att vår höga ranking beror på att vi skördar efter en längre tids utveckling. Den röda tråden är att rektorer och lärarkollegiet har stor inverkan på hur budgeten fördelas i skolorna. Vi ska nu fortsätta att värna om vår stabila skolorganisation och om rektorernas självständighet.

En självständig rektor är en viktig del av framgångsfaktorerna.

– Vi ska även värna det fantastiska Resurscentrum vi har i Staffanstorp som ger oss möjlighet att vara en inkluderande skola där vi kan göra insatser för alla elever som riskerar att hamna utanför.

Ordentlig satsning

Vid Lärarförbundets senaste nationella skolranking Årets skolkommun tog Staffanstorps kommun ett stort kliv upp till plats fyra, efter Piteå, Vellinge och Luleå, men en bra bit före Lund och Lomma som brukar finnas med i toppen. För tre år sedan låg Staffanstorps kommun på plats 73 och förra året på plats 28.

– Att behålla rankingen eller rent av stiga är absolut ett mål vi ska formulera. Personligen kan jag dock känna att skillnaden i topp fem är marginell och påverkas av tillfälligheter. Men det har krävts en ordentlig satsning för att nå hit och det krävs en stor satsning för att stanna kvar, säger Maria Stellinger Ernblad.

– Rektorerna, skolans produktionschef och kommunens utbildningsstrateger har i sitt gemensamma arbete ett stort fokus på kvalitetsuppföljning och kvalitetssökning. Det är självständighet och bra resurser som gör skolan i Staffanstorp så bra.

Kriterierna

En undersökning vid Lunds universitet 2009 visar att alla svenska kommuner som satsar på skolan har samma chans att nå toppen i rankingen, trots skilda strukturella omständigheter.

Kriterierna till grund för rankingen är bland annat följande: Resurser till undervisningen, utbildade lärare, lärartäthet, friska lärare, lärarlöner andel barn i förskola, betygsresultat, godkända elever i alla ämnen i årskurs nio, med flera.

– Just att det är Lärarförbundet som ger högt betyg är positivt, för det visar att lärarna har det bra, vilket är grunden till att även eleverna får det bra, säger Maria Stellinger Ernblad.

Tio i topp

Årets 10 bästa skolkommuner med förra årets placering inom parentes:

1. Piteå (13).

2. Vellinge (1).

3. Luleå (5).

4. Staffanstorp (28).

5. Hammarö (2).

6. Älvsbyn (14).

7. Nybro (44).

8. Habo (93).

9. Rättvik (8).

10. Lund (9).

Text:Ivar Sjögren