Parkeringsplats i Hjärup nu ombyggd

Hjärup december 2013, Avitech Flygfoto 0705-354686

Ombyggnaden av parkeringsplatsen vid Ängslyckans förskola i Hjärup är nu ombyggd och klar, så här ser resultatet ut. Parkeringsplatsen har fått en handikapp-parkering, nya plantering och LED-belysning.

Bussfållan har flyttats till andra sidan närmast förskolan, men i väntan på stängsel så fortsätter skolskjutsen att hämta och lämna vid rundkörningen vid Nafnes Plats.

FAKTA

LED-belysning (Light Emitting Diod) är en lampa som drar mindre energi än en vanlig lågenergilampa och är därför en miljövänlig lampa. Den innehåller dessutom inget kvicksilver (vilket lågenergilampor gör). Dessa nya lampor hör till framtiden när det gäller energibesparande lampor.