Staffanstorps invånare ökar

Vid årets början var vi 22 534 invånare, nu har invånarantalet ökat till 22 651 vid oktober månads utgång. Fler Staffanstorps-invånare har det aldrig funnits.

Befolkningsutveckling i Staffanstorp 2013 – tom oktober månad

Befolkningen i Staffanstorps kommun var vid årsskiftet 2012-2013: 22 534 personer.

Vid oktober månads utgång 2013 är befolkningen totalt 22 651 personer  (+ 117 personer; januari-oktober 2012: +247 personer).

Hittills i år (januari-oktober) redovisas ett födelseöverskott på sammanlagt 94 personer (jan-okt 2012: +82 personer), ett invandringsöverskott på 31 personer (jan-okt 2012: +58 personer) och ett inrikes flyttningsunderskott på 10 personer (jan-okt 2012: +108 personer).

Text: Bo Gertsson

Källa: SCBs befolkningsstatistik