Staffanstorps partnerskapsarbete i Namibia uppmärksammas

Staffanstorps kommun håller på och avslutar delprojektet ”Stadsplanering och miljö” i det kommunala partnerskapet som bedrivs med Mariental Municipality i Namibia.

Projektet finansieras av svenska SIDA och förmedlas via ICLD (Internationellt Centrum för Lokal Demokrati). Projekten har pågått i fyra år och berör stadsbyggnad och miljö där Staffanstorps kommun delar med sig av sina kunskaper kring stadsplaneringsfrågor, bland annat översvämningar, vattenförsörjning och avloppsfrågor.

Projektet har uppmärksammats i Namibiska media, bland annat i den rikstäckande tidningen New Era, där en artikel publicerades.

Text: Bo Gertsson