Hemtjänsten får fler aktörer

Nu får de Staffanstorpsbor som har rätt till hjälp i hemmet själva välja kommunal eller privat hemtjänst till omvårdnad. Kommunens verksamhet beräknas starta den 1 mars och man kan redan i mitten av januari göra ett omval, vilket ska gälla från det datumet.

Socialnämnden tar initiativ till utökade valmöjligheter för de Staffanstorpsbor som brukar hemtjänst.

– Sedan starten har vi haft tre utförare varav den ena endast har verksamhet i Hjärup, den andra har valt att avsluta sitt uppdrag och då återstår endast en aktör som verkar i hela kommunen.  Detta är inte till gagn för våra medborgare. Genom att själv kunna göra ett val mellan olika aktörer tror jag också att man känner att inflytande och delaktighet i vardagen ökar, säger Socialnämndens ordförande, Liliana Lindström (M).

– Därför ska kommunen få ackreditera sig som en aktör enligt LOV (lagen om valfrihetssystem) för att utföra omvårdnad inom hemtjänsten, säger Liliana Lindström.

I mitten av januari kommer kommunen att skicka ut blanketter för val och omval av de hemtjänstutövare som medborgarna har att välja mellan för att få sin omvårdnad.

– Vi har fått en del synpunkter på att man inte kunnat göra ett aktivt val och det är en av anledningarna till detta beslut. En annan anledning är att vi tror att konkurrensen leder till bättre kvalitet för den enskilde. När man inte längre är ensam herre på täppan måste man leverera till den enskilde för att bli vald, avslutar Liliana Lindström.

Vill du bli aktör inom hemtjänstens Kundval

Socialnämnden har den 2013-12-16 fastställt nya förfrågningsunderlag avseende ansökan om godkännande som utförare av Kundval. Förfrågningsunderlagen omfattar omvårdnad och servicetjänster. Ansökan om godkännande som utförare tas emot löpande.

Läs mer på vår sida om hur du blir utförare inom kundval.

Fakta

LOV – lag om valfrihetssystem. Lagen är avsedd att fungera som ett frivilligt verktyg för de kommuner och landsting som vill konkurrenspröva verksamhet genom att överlåta valet av utförare till brukaren/invånaren.

Mer information

För mer information vänligen kontakta Liliana Lindström, Socialnämndens ordförande, telefon: 0709-35 17 04