Detaljplan för nya Anneroskolan

Detaljplanen för Anneroskolan har gått på samråd. Syftet med planen är att möjliggöra för en ny större skolbyggnad som kan ersätta den nuvarande och kunna ta upp till 420 elever. Planen möjliggör även en större skolgård ooch fler parkeringsplatser.

Läs mer här