Claes tog näringslivet till nya höjder

En bit in på det nya året drar en av Staffanstorps stora näringslivsprofiler sig tillbaka. Under Claes Nilssons ledning av Business Port Staffanstorp har kommunen stigit kraftigt på landets näringslivsranking. Staffanstorp är idag en av landets mest attraktiva företagsorter.

Staffanstorp ligger just nu på en tredjeplats i Skåne efter Vellinge och Ängelholm. På Svenskt Näringslivs nationella ranking över bäst företagsklimat har Staffanstorps kommun klättrat ända upp till 15:e plats av 290 kommuner.

– Det är inte bara min insats utan många är delaktiga i framgångarna, säger Claes Nilsson som nu går i pension efter fem år i Staffanstorp.

– Jag har stormtrivts. Redan från början blev jag mycket väl mottagen och det har varit roligt hela tiden.

Byggt från grunden

Han kom från ett toppjobb i Landskrona som VD för näringslivsbolaget där.

– Utmaningen i Staffanstorp var att Business Port skulle byggas upp från början. Det kändes spännande att få tillfälle att omsätta den arbetslivserfarenhet jag skaffat mig under så lång tid. Dessutom ligger Staffanstorp närmare min bostadsort Dalby.

När Claes Nilsson började sitt jobb fanns ingen verksamhet i Business Port.

– Jag brukar säga att vi var ett organisationsnummer på Bolagsverket och sedan har vi byggt på det, skämtar han.

– Det fanns stora förväntningar, det fanns en bolagsordning och ett kommunalt näringslivsprogram med en hel del uttalade mål och en överordnad styrelse. Ett handlingsprogram togs fram, vilket styrelsen fastställde och sedan har vi kört därefter.

Näringslivet äger 51 procent av Business Port genom Företagsgruppen, Företagarna och LRF som har 17 procent vardera. Resten, 49 procent, ägs av Staffanstorps kommun som också svarar för VD:s lön.

– All finansiering av bolaget, bortsett från vissa utvecklingsomkostnader, har vi själva fått skaffa, bland annat genom Business Ports tidning där det som blivit över gått till administrationen, berättar Claes Nilsson som under de fem åren även finansierat verksamheten med en rad EU-projekt.

Tre fokusområden

Businessport har under Claes Nilssons ledning arbetat med framför allt tre fokusområden: service åt befintliga företag, etableringar och nyföretagsamhet.

– Jag har glatt mig åt varje ny etablering. Speciellt när vi får en kvittens tillbaka på att etableringen gått snabbt tack vare till exempel snabb handläggning. Det känns jättebra när företagen blir väl mottagna.

– Ett viktigt mål har varit att öka antalet företag i kommunen. Vi har i dag cirka 2 100 företag, alla är inte aktiva fullt ut, men hela tiden registreras det nya. Vi har varit mycket förskonade från konkurser, troligen på grund av småskaligheten.

– Men det går inte bara att besluta om ett bra näringslivsklimat utan det måste dras i många trådar ner till verksamhetsnivå, en efter en, till en annan och en tredje, beskriver Claes Nilsson.

Framgångsrikt nätverkande

Under hans ledning har ett starkt nätverkande etablerats och förankrats inom näringslivet i kommunen. Nätverken har breddats successivt inom företagsvärlden genom många frukostträffar, utvecklingsseminarier och rådhusluncher.

Etableringen av Handelsföreningen har Business Port varit delaktig i.

– Vi hävdar oss väl inom daglighandeln idag, både bland våra egna invånare men vi har även mycket tillresande kunder som handlar hos oss.

– Vi är litet sämre inom sällanköpshandeln. Men vi måste acceptera att vi är en kransort till Malmö och Lund vilket betyder att strategierna måste utvecklas kring detta.

Snabb handläggning

Konkurrenskraftiga tomtmarkspriser, samt mycket snabb och flexibel kommunal handläggning är några av de lyckosamma metoder som ökat kommunens attraktionskraft.

Styrelsen på Business Port ser just nu över hur verksamheten ska bedrivas de kommande fyra-fem åren.

– Sedan i höstas pågår ett arbete om framtiden där det även diskuteras hur vi ska finansiera vår verksamhet i fortsättningen.

Ett av framtidsområdena är att vidareutveckla besöksnäringen i Staffanstorps kommun.

– Vi behöver göra våra besöksmål, våra bed & breakfasts och restauranger mer synliga, bland annat på nätet. Vi behöver även marknadsföra våra publikdragande besöksmål bättre än i dag.

Claes Nilsson har även varit med och etablerat kommunens näringslivsfest, Guldkvällen, med prisutdelningar och artistuppträdanden.

Många strängar på sin lyra

– Att vara VD för Business Port är ett ensamjobb. Hela tiden lierar man sig med andra och samverkar åt olika håll för att kunna åstadkomma något, avslutar Claes Nilsson som under åren i Staffanstorp haft fler strängar på sin lyra.

Det är nämligen också en kulturprofil som nu går i pension. Claes har en bakgrund som blåsmusiker och är den som sett till så att vi bland annat fått allsångskvällar och en traktorkonsert i kommunen de senaste åren.

Text:Ivar Sjögren för StaffanstorpsAktuellt