Nominering för tillgänglighetdiplom

Kommunala handikapprådet i Staffanstorps kommun vill visa sin uppskattning för de personer, företag och verksamheter som arbetar för ett samhälle tillgängligt för alla.

Med anledning av detta instiftades 2004 ett tillgänglighetsdiplom. Diplomet delas ut till privata företag, offentliga verksamheter samt enskilda tjänstemän och övriga personer som på ett utmärkt sätt arbetat för att skapa en bättre miljö för personer med funktionshinder.

Handikapprådet utser vem som ska tilldelas diplom. Utdelningen av diplom sker i samband med kommunens guldafton som äger rum i maj månad.

Förslag på nominerade ska vara handikapprådet tillhanda senast den 23 februari 2014.

Uppgifter som ska finnas med på förslag till nominering är:

  • Vem som är föreslagen
  • Motiv till nominering
  • Namn på vem som lämnat förslag till nominering

Uppgifterna skickas till:

Kommunala handikapprådet

Att/Susanne Bäckström Staffanstorps kommun

245 80 Staffanstorp

Eller via mejl till Susanne Bäckström