Med SET lär eleverna känna sig själva och varandra

Vi är alla lika mycket värda vilka vi än är. Det är utgångspunkten i det viktiga värdegrundsarbete som sker i kommunens skolor och som ger eleverna redskap för livet. Vi besökte Tottarps skola och pratade om SET med elever och lärare.

Skolans viktigaste uppgift är att förbereda barnen för livet och att lära dem samarbeta och fungera tillsammans med andra. Alla barn har rätt att vara sig själva utan att råka illa ut eller bli kränkta.

Tryggare skolmiljö

Pedagogen Pia Jönsson i Tottarps skola var för tio år sedan en av de första inom kommunen som utbildades inom SET, en metod för social och emotionell träning som bygger på respekt för varje elevs integritet.

– Jag jobbade tidigare i en klass med samarbetsproblem, säger hon. Vi hade samarbetsövningar men kom ingen vart. Nu förstår jag att om barnen inte kan identifiera sina egna eller kamraternas känslor så kan de inte heller förstå varandra. Det kan vara svårt att veta om kompisen är arg eller rädd.

Förskollärare Annika Storkamp har jobbat i Tottarps skola i fyra år.

– Jag upplever att det blir en tryggare miljö i skolan om man startar tidigt med SET och låter arbetet gå som en röd tråd genom undervisningen från f-klass till nian. Genom att eleverna lär sig att lyssna på varandras känslor och åsikter ser de varandra och blir mera lyhörda, säger hon.

Syftet är att barnen ska lyssna, lära sig vilka känslor de kan få i olika lägen, hantera starka känslor och konflikter, lära sig tekniker för att lugna sig, lära känna sig själv bättre och uppleva det fina med att alla är olika. Att lära känna kamraternas olikheter skapar empati och förståelse och man lär känna sig själv bättre.

– Ett sätt kan vara att eleverna intervjuar varandra om sina likheter eller olikheter. Det är roligt att se hur de upptäcker nya sidor hos varandra varje gång, säger Annika Storkamp.

Nya verktyg

Förutsättning för att lyckas är att metoden tillämpas systematiskt genom läsåren. I Tottarp är SET schemalagt en timme i veckan som Livskunskap. Det finns en lärobok för varje årskurs.

– Vi jobbar även åldersblandat för att skapa trygghet. Vi genomför kamratövningar i alla åldrar och kamratstödjare och elevrådsrepresentanter går runt i klasserna med olika samarbetsövningar, säger pedagogen Cecilia Jensen, lärare i åk 2.

Bland annat har barnen fått nya verktyg att prova vid konflikter.

– Vi har ”stoppljuset”, berättar Ulrika, Elin och Melker som går i 4:an och 5:an i Tottarps skola.

– Om vi hamnar i bråk ska vi direkt försöka att tänka på ett rött trafikljus! – och stoppa, inte slå tillbaka, utan gå därifrån och tänka efter, lugna ner sig, gå och prata med någon kompis och tänka ut en lösning på problemet, säger de tre eleverna.

– Stoppljuset kan förebygga så att man inte ramlar rakt in i en konflikt med alla känslor, säger Cecilia Jensen.

Föräldrarna delaktiga

Redan i f-klassen introduceras föräldrarna i metoden.

– I veckobrevet tar föräldrarna del av vad vi jobbat med i ämnet Livskunskap, säger Annika Storkamp. Barnen får läxor, till exempel att berätta om sig själv.

Det kan ge en stark gemenskap i klassen, ge svar på vem man själv är och kan lägga grunden för ökad tolerans och förståelse.

– Är man inte trygg lär man sig inte lika bra, säger Pia Jönsson och Melker, Elin och Ulrika håller med.

Text:Ivar Sjögren för StaffanstorpsAktuellt

FAKTA

WHO, EU och Folkhälsomyndigheten rekommenderar att metoder för social och emotionell träning används i skolorna. SET är ett universellt pedagogiskt program för att utveckla elevers sociala och emotionella kompetens och är en av flera metoder som används av de svenska kommunerna. Metoden har utvärderats vetenskapligt och de effekter som studierna visar är positiva. Alla kommunala skolor i kommunen använder metoden och de ingår i ett europeiskt forskningsprojekt kring socialt och emotionellt lärande som leds av SETs grundare Birgitta Kimber och avslutas 2016.

Fakta: Folkhälsomyndigheten, Staffanstorps kommun.