Akut vattenläcka i Staffanstorp

Bringare med isvatten Foto Lars Owesson Sydvatten

Just nu fredagen den 24 januari har det inträffat en akut vattenläcka på Vikhemsområdet i Staffanstorp. Fastigheter i Vikhem och Grevie är berörda av läckan.

Arbetet med lagning av läckan pågår för fullt och förhoppningen är att läckan lagas under dagen.

När vattnet släpps på igen

Det kan finnas luft i ledningarna efter lagningen. Därför råder vi er att öppna kranen försiktigt. Det kan även förekomma brunt vatten. Låt kranen rinna länge för användning. Vattnet är inte farligt att dricka. Spola länge före tvätt av ljus kläder.