Första grävtaget på Meteorvägen

Första grävtaget på Meteorvägen

Fredagen den 24 januari tog kommunstyrelsens ordförande Christian Sonesson och kommundirektör Ingalill Hellberg de första grävtagen för det 3000 kvm stora bygget av DollarStore på Meteorvägen i Staffanstorp.  

Mårten Mårtensson, ordförande i Business Port Staffanstorp, hälsade denna köldslagna förmiddag alla välkomna och berättade kort om nyetableringen och hur bra samarbetet med kommunen är.

Jennie Ahlberg och Martin Roth, representanter för DollarStore, berättade att byggnaden beräknas stå klar i september och att butiken planeras öppna under oktober. Ungefär tio anställda kommer att arbeta i butiken. Bygget i Staffanstorp ses som starten på erövringen av Sydsverige och i Skåne planeras även en butik i Trelleborg.

På plats fanns representanter från Staffanstorps kommun, byggföretag, bank och lokal media.

Fakta

1999 invigdes den första DollarStore-butiken, strax utanför Örnsköldsvik. I skrivandets stund finns 33 butiker runt om i Sverige och företaget är Sveriges snabbast växande lågpriskedja.