Vattenavstängning i Staffanstorp

Bringare med isvatten Foto Lars Owesson Sydvatten

Måndagen den 27 januari kommer vattnet att stängas på Poppelvägen och Järneksvägen. På grund av reparationsarbete på vattenledningsnätet stängs vattnet av klockan 10 till klockan 16.

Berörda fastigheter är informerade via brev.

När vattnet släpps på igen
Det kan finnas luft i ledningarna efter avstängningen. Därför råder vi er att öppna kranen försiktigt. Det kan även förekomma brunt vatten. Låt vattnet rinna länge före användning. Vattnet är inte farligt att dricka. Spola också länge före tvätt av ljusa kläder.

Har ni frågor hör av er till PEAB Sverige AB.
Fredrik Persson 0733-37 48 04.