Ny VD för Business Port Staffanstorp

Styrelsen för Business Port Staffanstorp har anställt Annika Wallin Jalgén som ny VD för bolaget från och med 1 mars 2014.

Annika har tillsammans med närstående under många år drivit företag i Lund och även haft företagsledande befattningar i andra företag. Hon har även ett engagemang i Lunds NyföretagarCentrum. Annika är född 1967 och har tidigare bott i Staffanstorp.

–Vi bedömer Annikas personliga egenskaper som mycket väl lämpade för uppdraget, säger samfällt Mårten Mårtensson och Christian Sonesson, styrelseordförande i Business Port respektive kommunstyrelsens ordförande i Staffanstorp. Ett stort mått av självinsikt, egen drivkraft och energi tillsammans med ett genuint och stort intresse för företagande och dess villkor ger Annika ett gott utgångsläge att bibehålla och utveckla Staffanstorp som en kommun med bra företagsklimat, fortsätter Mårtensson/Sonesson.

Business Port Staffanstorp AB är ett av Staffanstorps kommun, Företagsgruppen i Staffanstorp, Företagarna Staffanstorp och LRF samägt näringslivsbolag med uppgift att utifrån affärsmässiga grunder vara en plattform för samverkan mellan Staffanstorps kommun och näringslivet i Staffanstorp, med syftet att stödja en positiv utveckling av både kommun och näringsliv.