Finansmarknadsminister Peter Norman besökte Baldersskolan

Fredagen den 7 februari besökte finansmarknadsminister Peter Norman Baldersskolan och träffade elever, rektor Anne Björcke Nilsson, kommunstyrelsens ordförande Christian Sonesson, barn- och utbildningsnämndens ordförande Nino Vidovic, kommundirektör Ingalill Hellberg och produktionschef Anci Stjerna. Även representanter för pressen närvarade.

Elevrådets representanter (Sara Amstrand, Tuva Malmberg, Ottilia Flykt, André Paulsson och Leo Persson) visade runt följet i skolan och berättade med hjälp av rektor Anne Björcke Nilsson om lokalerna, undervisningen och hur skolan har utvecklats. Nyfikna elever följde med vid rundvandringen i hopp om att få både autografer och bilder.

Finansmarknadsministern fick titta in på en lektion i årskurs 8 där det debatterades om betygen – för eller emot – och följet fick även ta del av ett musikuppträdande av Erblina Bejta på sång och Sebastian Brama på gitarr. Visningen gick genom rasthallar, musiksal, klassrum, gymnastiksal och matsal, där ministern och övriga fick lunch. Besöket avslutades med frågestund för elevrådets representanter innan Peter Norman med följe åkte vidare till Lund.

Finansmarknadsminister Peter Norman, Barn och utbildningsnämndens ordförande Nino Vidovic, kommunstyrelsens ordförande Christian Sonesson, kommundirektör Ingalill Hellberg samt rektor Anne Björcke Nilsson.

Musikunderhållning av Erblina Bejta och Sebastian Brama.

Elevrådet samtalar med finansmarknadsminister Peter Norman.