Renspolning av vattenledningsnätet i Staffanstorp

På uppdrag av Staffanstorps kommun kommer Pollex AB under februari och mars 2014 att utföra renspolning av vattenledningsnätet i Staffanstorps tätort. Syftet med denna spolning är att förbättra vattenkvaliteten och förebygga de problem med missfärgat vatten som i ökad utsträckning förekommit inom vissa områden.

Arbetet utförs på vattenledningsnätet söder om Malmövägen. Tisdagen den 11 februari börjar vi spolningen på Önsvala Allé och fortsätter österut mot Björkliden och Flintevångsvägen. Karta över arbetsområdet hittar du här.

Här kan du också läsa mer om arbetet och hur det utförs.

För ytterligare information kontakta Pollex AB
Göran Bengtsson 0705-98 30 59