Trygghetsresa

Santa Pola Foto:Pia Williams

Staffanstorps kommun erbjuder anhörig och dess närstående möjlighet att ansöka om trygghetsresa till Santa Pola i Spanien under maj månad.

Resan vänder sig till dem som har kontakt och stöd från vård och omsorg i hemmet. Anhörig och närstående ska kunna delta och kunna tillgodogöra sig vistelsen samt de planerade gruppaktiviteterna. Närstående ska vara 65 år eller äldre. Antal platser är begränsad till 16 exklusive personal. Resan kommer att omfatta 10 dagar.

Vårdpersonal som följer med på resan kan tillhandahålla grundläggande hälso- och sjukvårdsinsatser enligt kommunens riktlinjer.

Syfte med resan är att skapa möjlighet för anhörig som vårdar familjemedlem i hemmet att resa tillsammans med sin närstående under trygga former. Syftet är också att få chans att mötas, bilda nätverk samt möjlighet för den anhörige att få avlösning.

Kommunen bekostar boende och aktiviteter för både anhörig och dess närstående. Övriga kostnader bekostas av den enskilde.

Intresseanmälan ska vara inne senast den 17 mars 2014 och skickas till:

Staffanstorps kommun
Vård och Omsorg
245 80 Staffanstorp

Efter intresseanmälan inkommit kontaktas ni per telefon under vecka 12.

Vid frågor är ni välkomna att kontakta Vård och Omsorg Susanne Bresby, tel 046-25 12 09 eller Pia Williams, tel 046-25 12 23.