Moderna människor, gamla gemenskaper

Moderna människor gamla gemenskaper

Författaren Henrik Berggren har skrivit boken ”Moderna människor, gamla gemenskaper – kommunerna och välfärdsstaten efter andra världskriget” inför 150-års jubiléet av 1862 års kommunalförordningar. I boken finns Staffanstorps kommun med.

Avsikten med denna bok är att gestalta denna kommunala välfärdsrevolution, från dess trevande början mitt under andra världskriget till dagens heta debatt om vinst och valfrihet.

Omvandlingen av de svenska kommunerna efter andra världskrigets har med rätta kallats för en ”tyst” eller till och med ”oblodig” välfärdsrevolution; från omkring 2500 kommuner varav många inte hade resurser att driva skolor, ta hand om åldringar eller ens sophämtning till dagens 290 kommuner som går direkt in i medborgarens liv, från barnomsorg till äldreboende.

Läs boken Moderna människor gamla gemenskaper som är utgiven av SKL, Sveriges kommuner och landsting

Källa: Sveriges Kommuner och Landsting