Akut vattenläcka på Magnes väg i Staffanstorp

Bringare med isvatten Foto Lars Owesson Sydvatten

Just nu måndagen den 24 februari har det inträffat en akut vattenläcka på Magnes väg i Staffanstorp. Boende på Huges väg, Kyrkvägen och Bragevägen är påverkade av läckan.

Vatten finns att hämta vid en brandpost vid korsningen Bragevägen/Mimersväg.
Arbetet med lagning av läckan pågår för fullt och förhoppningen är att läckan lagas under dagen.

 När vattnet släpps på igen

Det kan finnas luft i ledningarna efter lagningen. Därför råder vi er att öppna kranen försiktigt. Det kan även förekomma brunt vatten. Låt kranen rinna länge för användning. Vattnet är inte farligt att dricka. Spola länge före tvätt av ljus kläder.

PEAB Sverige AB.
Anders Håkansson 0733-37 63 84