Det ska vara enkelt att vara företagare i Staffanstorp

Namn: Annika Wallin Jalgén, Yrke: Ny VD för Business Port Staffanstorp från 1 mars, Ålder: 46 år, Familj: Make och två vuxna barn, 19 och 22 år, Bor: Lägenhet i Lund.

– Det är fart i människorna i Staffanstorps kommun. Beslutsvägarna känns korta och man jobbar nära varandra. Det är en hög hastighet till beslut, kommenterar ekonomen Annika Wallin Jalgén, ny VD för Business Port Staffanstorp.

Hennes målsättning är att minst behålla den placering Staffanstorps kommun har i Svenskt Näringslivs senaste ranking: trea i Skåne och på 15:e plats av landets 290 kommuner.

– Konkurrensen är hård. Men det känns och märks att kommunen aktivt satsat på företagande under många år. Det goda arbetet inom Business Port och kommunens stora satsning syns inte minst i siffrorna, säger Annika Wallin Jalgén, som tar över efter avgående VDn Claes Nilsson. Hon är uppvuxen i en företagarfamilj.

I tre generationer drev familjen ett välkänt företag i Lund, som hennes farfar startade.

– Jag arbetade där i 25 år som ekonomi- och personalchef. Stora förändringar inom tryckeribranschen gjorde att familjeföretaget fick avsluta sin verksamhet 2011. Annika började på ett grafiskt företag i Malmö, där hon tog plats i ledningsgruppen.

Annika har ett stort intresse för företagande och har haft ledande befattningar även i andra företag och har varit engagerad i Lunds NyföretagarCentrum.

Återknyter kontakten

Annika tycker det ska bli spännande att återknyta kontakten med Staffanstorp. Hon och hennes familj bodde här 1989-1994 innan de flyttade till Lund.

– Det känns jätteroligt att få denna roll, säger hon. Claes har satsat på evenemang som även är viktiga för mig, exempelvis att skapa mötesplatser och genomföra utbildningsseminarier.

– Det är inte enkelt att vara egen företagare. Det är lätt man hamnar på sin egen kammare. Man måste få inspiration och energi av andra för att kunna utveckla sitt företag. Många affärer görs när man träffas ute på mötesplatser.

– Först ska jag sätta mig in i det fina arbete Claes gjort, sedan ska jag lyssna på företagarna, ta reda på vad de saknar. Det finns idéer att spinna vidare på och det finns alltid mer att utveckla.

De viktigaste frågeställningarna för nya VDn är etableringar och att coacha de befintliga företagarna i kommunen.

– Arbetet handlar mycket om att göra Staffanstorp och dess fördelar synligt för dem som funderar på att starta företag och att göra Staffanstorp synligt även utanför kommungränserna.

– Det ska vara enkelt att vara företagare här. Det är viktigt för företagaren att ha tid att driva sitt företag och inte fastna i andra typer av frågor. Här kan man få hjälp av oss. Business Port har även ett samarbete med NyföretagarCentrum där nya företagare kan få hjälp som kan minska risken att ”falla igenom” de första åren.

Besöksnäring och handel

– Jag har förstått att kommunen vill satsa på besöksnäringen.

Uppåkraprojektet är spännande och ska bli mer synligt, vilket kommer att locka fler. Ju mer besöksnäringen utvecklas desto mer växer handeln.

– Staffanstorp växer som handelscentrum. Senaste etableringen är lågpriskedjan DollarStore som vid Rondellen gör sin första satsning i Skåne.

– Handeln är ett viktigt område att fortsätta att utveckla. Vi har sedan ett par år en aktiv handelsförening som Business Port var med och startade. Samma sak gäller här som inom andra företagskategorier; går man ihop och skapar mötespunkter får man energi och affärer av varandra.

– Jag är här för att det ska bli en bättre och enklare vardag för företagarna i Staffanstorp och för att locka hit fler etableringar. Business Port ska synas och vara tillgängligt som en naturlig medhjälpare, i samklang med den kommunala organisationen. Framgångskonceptet handlar mycket om snabbhet i handläggningstider och bemötande, något som Staffanstorps kommun redan idag är mycket duktiga på.

FAKTA

Näringslivsbolaget Business Port Staffanstorp AB samägs av Staffanstorps kommun, Företagarna Staffanstorp, Företagsgruppen i Staffanstorp och LRF. Uppgiften är att utifrån affärsmässiga grunder vara en plattform för samverkan mellan Staffanstorps kommun och näringslivet, för att stödja en positiv utveckling av både kommun och näringsliv.

Text och Foto: Ivar Sjögren för StaffanstorpsAktuellt