Många tunnor gör att påsen hamnar rätt

Hundbajspåse med innehåll.. Foto:Lisbeth Svensson

Det är inte roligt att råka trampa i hundbajs, vare sig vi befinner oss i naturområden, parker, på lekplatser eller på vägar, stigar och trottoarer därför har Staffanstorps kommun satsat på många hundbajstunnor.

För att ingen ska behöva råka få hundbajs på skor eller kläder finns det strax över 150 hundlatrinkärl utplacerade i Staffanstorps kommun där man ska kasta sin hundbajspåse.
Skulle du inte finna någon på vägen kan du alltid ta med hundbajspåsen hem och slänga i kärlet för hushållsavfall.

Så här säger de lokala ordningsföreskrifterna:

Hundar
15 §

Hundens ägare, den som tagit emot en hund för underhåll eller nyttjande eller den som endast tillfälligt vårdar en hund är skyldig att följa bestämmelserna i 16 och 17 §§. Det som sägs i dessa paragrafer gäller dock inte för ledarhund för synskadad person eller för polishund i tjänst.

16 §

Hundar ska hållas kopplade inom plats för försäljning, lekplatser, idrottshallar, skolgårdar eller motsvarande områden vid förskolor, inom parkområden samt på begravningsplats och plantering omkring kyrka.

Tikar ska under löptid hållas kopplade inom hela kommunen, dock inte inom inhägnade områden.

När en hund inte hålls kopplad ska den ha halsband på sig med ägarens namn och adress.

17 §

Föroreningar efter hundar ska plockas upp inom detaljplanelagt område i kommunen.