Träffa socialnämndens ordförande

Vill du som anhörig berätta om din närståendes vardag? Är du anhörig till någon som får hjälp av hemtjänsten eller bor i särskilt boende?

Det finns många olika uppfattningar om dessa verksamheter.

Som anhörig ges du möjlighet att berätta och lämna din bild av den verksamhet som din närstående nyttjar, både ris och ros.

Vad är bra och vad kan bli bättre?

Du som anhörig är välkommen att träffa Liliana Lindström (M), socialnämndens ordföranden i Rådhuset, plan 1, fredagen den 7 mars klockan 9.30-11 alternativt tisdagen den 11 mars klockan 18-19.30.