Dags att nominera pristagare 2014

Varje år delar Staffanstorps kommun ut priser och stipendier till ungdomar, föreningar, personer och ledare som gjort framträdande insatser och vill utvecklas inom kultur- och fritidsområdet. Alla medborgare i kommunen är välkomna att föreslå pristagare.

Staffanstorps kommuns kulturpris delas ut till person, förening eller organisation som gjort särskilda insatser på kulturområdet. Priset kan delas mellan två pristagare.

Staffanstorps kommuns kulturstipendium delas ut för att möjliggöra utbildning och fortbildning inom olika konstnärliga områden. Stipendiet ges till person som under utdelningsåret fyller högst 26 år och är folkbokförd i Staffanstorps kommun. Priset kan delas mellan två stipendiater.

Staffanstorps kommuns ungdomsledarpris delas ut till barn- och ungdomsledare verksamma i föreningar i kommunen. Syftet är att stimulera och uppmuntra barn- och ungdomsledare i ideella föreningar. Priset kan ges för mångårigt och framgångsrikt arbete för att främja barn och ungdomars utveckling. Priset kan bara ges en gång till samma person, med undantag för ungdomsledare verksam i flera föreningar.

Ungdomsledarpriset kan delas mellan tre barn- och ungdomsledare.

Staffanstorps kommuns pris för Årets idrottsprestation är till för att uppmuntra aktiva idrottare eller lag i kommunens idrottsföreningar till bra idrottsprestationer. Pristagaren ska fylla minst 16 år under året. Undantag kan göras vid synnerliga skäl.

Förslagen måste lämnas in till Staffanstorps kommun, Kultur- och fritidsnämnden 245 80 Staffanstorp, senast 31 mars 2014.

Läs mer och hämta nomineringsblankett