72 mil vattenledningar ska underhållas

En stor satsning pågår sedan flera år för att successivt byta ut alla gamla vattenledningar i kommunen.

– De rör som är av järn börjar bli gamla. I dag lägger vi ner plaströr med en hållbarhet på minst 45-50 år, säger Staffanstorps kommuns tekniske chef Ralp Hargemyr.

Flera vattenläckor har drabbat Staffanstorps kommun det senaste året. I somras började en skarv läcka på Västanvägen-Kronoslättsvägen. I december inträffade en akut vattenläcka i närheten av Ängslyckans förskola vid Fredriks väg och ett rör sprang läck vid Almlundavägen/Bjällerupsvägen. I januari var det dags på Rönnvägen i Staffanstorp. Läckor uppstod även vid Vikhemsområdet samt på Phils väg i Stora Uppåkra.

I Staffanstorp finns totalt 72 mil vattenledningar i marken för dricks-, spill- och dagvatten. Utlagda på rak linje skulle de räcka härifrån och tre mil norr om Uppsala. En tredjedel är dricksvattenledningar med tryck så att vattnet ska nå våra kranar.

– Alla system blir gamla förr eller senare och det är vårt gamla nät som ibland brister. Allt som är byggt fram till 70-talet börjar bli ålderstiget och behöver ses över och eventuellt åtgärdas. Det finns även betydligt äldre ledningar i jorden. Allt är inte heller så väl dokumenterat, säger Ralp Hargemyr, chef för Tekniska enheten i Staffanstorps kommun.

Ständigt projekt

Stora investeringar görs varje år för att successivt byta ut ledningsnätet.

– Det pågår ett långsiktigt projekt att byta ut alla gamla ledningar, även de som inte läcker. Projektet pågår ständigt.

– Kommunen har satsat 35-40 miljoner kronor per år de senaste åren för att sanera, renovera samt byta ledningar. För 2014 är 20 miljoner avsatta för projektet.

– Men det är inte bara byte av ledningar som är kostsamt. Arbetet innebär även stora merkostnader för att schakta, fylla igen och ofta även transportera bort och deponera gammal asfalt med stenkolstjära som finns under gatunäten. Sådan asfalt lades en bit in på 70-talet och mycket finns kvar i jorden än i dag.

I vissa rör kan man gå ner med kameror och se om de är angripna, spruckna eller om rötter tränger in genom skarvarna.

– Men vi kan inte gå in med kameror i dricksvattenledningarna. De är dels för smala, de är under tryck och dessutom är dricksvatten klassat som livsmedel vilket innebär stora restriktioner vid arbetet med ledningarna, konstaterar Ralp Hargemyr.

Text: Ivar Sjögren för StaffanstorpsAktuellt