Antagande av detaljplan

Miljö- och samhällsbyggnadsnämnden beslutade 2014-02-26 att anta Ändring av detaljplan för Brågarp 6:870 m fl, Meteorvägen.

Planens syfte är att ändra markanvändningen från partihandel till handel, dock ej med livsmedel. Ändringen möjliggör en utökad handelsetablering.

Läs mer här