Lyckad start för öppen demensverksamhet

Den 3 februari invigdes Wibergsträffen, Staffanstorps kommuns nya öppna dagvård för personer i tidigt skede av demenssjukdom.

– Verksamheten har fått en väldigt positiv start. Vi har besökt översta våningen i Rådhuset, Konsthallen och Medelpunktens aktiviteter. Flera hade aldrig varit i Rådhuset tidigare, säger Susanne Bresby, demenssjuksköterska i Staffanstorps kommun.

– Besökarna på Wibergsträffen har också fått lämna in egna önskemål om aktiviteter och de har bland annat uttryckt att de vill åka till Skrylle, spela boule, basta och spela minigolf.

Wibergsträffen ligger på Wibergs väg, 500 meter från Pilegården och Medelpunkten har öppet varje vardag kl. 9.30-15.

Här möts besökarna av undersköterska Agneta Andersson och aktivitetsansvariga Eva Wörlén. Dagvården drivs av Humana Omsorg på uppdrag av Staffanstorps kommun.

– Fyra personer per dag erbjuds att komma hit två dagar i veckan. Vilka beslutas efter biståndsbedömning och diagnos av läkare. De kommer hit antingen med en anhörig eller med färdtjänst och kan alltså resa från hela kommunen.

– Att verksamheten sker i så liten omfattning och inte i en stor grupp är en stor fördel. Vi vill ta vara på de förmågor de har nu och stimulera, aktivera och ge ökad livskvalitet. Det är mycket glädjande att kunna erbjuda dessa personer sådana aktiviteter, säger Susanne Bresby som även är specialutbildad Silviasjuksköterska.

Det finns även en annan demensverksamhet i Staffanstorps kommun, Pilevallen, som bedrivs måndag till söndag men besökarna där befinner sig längre fram i sitt sjukdomsförlopp.

– Det är viktigt att kunna möta alla individuellt och tillvarata deras egna önskemål, säger Susanne Bresby.

Text: Ivar Sjögren för StaffanstorpsAktuellt