Stor framtidssatsning – kraftigare fibernät ger ökad valfrihet

Bredbandsutbyggnad våren-2014

Staffanstorps Centrum AB förstärker kraftigt den planerade utbyggnaden av det öppna stadsnätet. Ett framtidsnät av svartfiber, med en enorm kapacitet som alla intresserade operatörer kan hyra in sig i, grävs snart ned i hela kommunen.

– Vi tar nu ett nytt kraftfullt och långsiktigt grepp om bredbandsutbyggnaden, säger styrelseordförande Henrik Lethin (M) i Staffanstorp Centrum AB.

Genom att bygga ett starkare stamnät av svartfiber öppnar vi upp för fler operatörer och breddar valfriheten väsentligt för konsumenterna.
Med den tidigare strategin fanns en risk att flera områden inte skulle nå nödvändig hushållstäckning och därmed bli helt utan det öppna stadsnätet.

– Det nya stamnätet kommer att kunna nå i stort sett varje hushåll i tätorterna. Alla operatörer på marknaden kan på lika villkor hyra in sig i vårt nät och slipper gräva själva, vilket ger en avsevärt bättre ekonomi i vår bredbandsutbyggnad. Genom att vi äger nätet blir det även en sund konkurrens om konsumenterna, säger Henrik Lethin.

Henrik-Lethin

Henrik Lethin, Staffanstorp Centrum AB

Betalar sig på sikt

Innan ett område kan anslutas måste ekonomin vara säkrad. Minst 40-45 procent av hushållen i varje tätortsområde måste ansluta sig för att fiberledningarna ska dras fram.
Anslutningsavgiften varierar en aning. I tätort är priset från 15 000 kronor per hushåll för den som gräver själv till 18 000 kronor för att få fiberoptiken dragen ända in i huset. På landsbygden kostar det upp till     25 000 kronor  att få fiberkabeln dragen hela vägen.

De ansvariga räknar med att satsningen kommer att betala sig på sikt.

– Vi som arbetar med infrastruktur är vana vid lång återbetalningstid. Men satsningen kommer att betala sig på sikt, eftersom konsumenterna betalar för anslutningen, fortsätter Stefan Wessmén.

Ökat lavinartat

Intresset för att ansluta sig till det öppna stadsnätet har ökat lavinartat det senaste året.

– Det har blivit mycket större än vi trodde. Vi har fått växtvärk i byggkapaciteten, säger Stefan Wessmén på Staffanstorps Energi AB som har uppdrag att gräva ner fiberkabeln.

– Tyvärr hinner vi inte bygga till alla samtidigt, men vi bygger så fort som möjligt, säger Johanna Sprimont på Staffanstorps Fibernät AB.

Beslut att ansluta hushållen i de olika bostadsområdena i Hjärup, Staffanstorp samt landsbygden tas efterhand av styrelsen för Staffanstorps Centrum AB.

Två pilotprojekt klara i juni

Vid Staffanstorps Centrum AB:s senaste möte togs beslutet att initialt ansluta fem områden: i juni ska två pilotområden i kommunen vara anslutna till det nya öppna stadsnätet; Symfonibyn i Staffanstorp samt ett bostadsområde vid Hjärupskroken och Gamla Lommavägen i Hjärup.

Sedan fortsätter man med ett område i Hjärup samt Kyrkbyn och Månbyn i Staffanstorp och ett 60-tal hushåll i Tottarp och på Tirupsvägen före årets slut.

Kapaciteten i det nya nätet begränsas enbart av operatörernas tekniska lösningar.

– Utrustningen är idag säkrad för 1 000 Mbit i vardera riktningen, men själva fibern har idag ingen kapacitetsbegränsning, avslutar Stefan Wessmén.

Fotnot

Beslutet att ytterligare förstärkta det nya öppna bredbandsnätet togs vid Staffanstorps Centrum AB:s senaste styrelsemöte den 4 mars.

Fakta

Svartfiber är en fiberoptisk kabel för sändare och mottagare som ägs av en nätgrossist, medan utrustningen som ansluts i ändarna ägs av den som hyr svartfibern.

Kontakt

Johanna Sprimont, Fibernätschef, Staffanstorps Fibernät AB, 046-25 14 66