Västra Hjärup växer och utvecklas med nya området Västerstad

Planförslag nya stadsdelen Västerstad_Bild: GEHL Architects

Staffanstorps kommun och Skanska har träffat en överenskommelse om att utveckla ett nytt bostadsområde i västra Hjärup, intill järnvägsstationen. Det planeras för 700 bostäder samt handel, service och förskolor. 

Den 26 hektar stora tomten som kommer att utgöra Västerstad har stått oanvänd sedan Skanska lade ner sin betongfabrik år 2006. Nu inleds en detaljplaneprocess i flera steg för området där de övergripande strukturerna för området arbetas fram. Före årets utgång förväntas detaljplanearbetet för bostäderna att inledas.

– Med sitt fantastiska läge nära järnvägsstationen kommer den nya stadsdelen Västerstad att ge Hjärup såväl tillväxt som ett ökat underlag för kommersiell service. Vi ser fram emot att se ett spännande område med blandad bebyggelse växa fram, säger kommunstyrelsens ordförande Christian Sonesson.

Västerstad är beläget på den västra sidan om järnvägen, rakt söder om stationen och Jakriborg, och man når alla delar av stadsdelen inom en tio minuters promenad från stationen. Skanska bedömer att investeringarna i bostadsområdet kommer att uppgå till cirka 150 miljoner kronor.

– Vi är mycket glada över att äntligen få möjlighet att bygga bostäder i Hjärup. Detta är något som har varit efterfrågat ända sedan vi stängde vår betongfabrik 2006. Med ett stenkast till järnvägsstationen, några minuters tågresa till Lund och cirka en kvart till Malmö är naturligtvis detta ett mycket attraktivt läge för bostäder, säger Anders Bolltoft, affärsutvecklare, Skanska Sverige AB.

Utvecklingen av det nya bostadsområdet kommer att ske parallellt med utvecklingen av järnvägen. Trafikverket planerar att utöka från två- till fyrspårstrafik och även att sänka ned järnvägsstationen för att undvika störningar för närboende.

– Vi ser med glädje på att förutsättningarna för tågtrafiken till och från Hjärup förbättras med den utbyggda och nedsänkta stambanan, avslutar Christian Sonesson.

Stationsområdet i Hjärup_Illustration Metro Arkitekter

Stationsområdet i Hjärup. Illustration: Metro Arkitekter.

Planförslag Västerstad, Hjärup Illustration GEHL Architects

 

Planförslag Västerstad, Hjärup. Illustration GEHL Architects.