Avstängning på Spillepengens trafikplats

Trafikströmmar under första delen av ombyggnaden

Pendlar du till Malmö kan det vara bra att känna till att Spillepengens trafikplats ska byggas om och att arbetena påbörjas i april 2014.

I Spillepengens trafikplats kör dagligen cirka 35 000 fordon som kommer att beröras av avstängningen; alla som ska till och från Norra Hamnen och alla som kör in Västkustvägen mot Malmö (från Lomma, Kävlinge, Burlöv, Lund, Landskrona).

Malmö stad räknar med att fler kommer att använda andra vägar in till Malmö för att undvika köerna som kommer att uppstå, främst E22 (Lund, Staffanstorp, Burlöv), väg 11 (Staffanstorp) och Ystadvägen (Svedala).

Se hur du får köra i detta dokument

Arbetet kommer att pågå till december 2015 vilket såklart kommer att ställa till problem i trafiken i området. Malmö stad räknar med riktigt långa köer inledningsvis, mindre köer när förare har lärt sig köra andra vägar!

Läs mer om arbetet på malmo.se/spillepengen