Ny undersökning: hur nöjda medborgare har vi?

Framtidens kommun

Den 17 mars fick 1 000 kommuninvånare i Staffanstorps kommun mellan 18 och 84 år ett digert kuvert med frågor i brevlådan. Kuvertet kommer från Statistiska centralbyrån (SCB) och är årets medborgarundersökning med frågor om vad du tycker om din kommun. Syftet är att ta fram ett så kallat Nöjd Medborgar-Index.

– Svaren är jätteviktiga för oss, säger utvecklingschef Bo Gertsson. Vi behöver få veta om vi inom kommunen satsar på rätt saker, om vi helt enkelt levererar det invånarna efterfrågar. Vi vill verkligen att alla tar sig tid med frågorna.

Undersökningen sänds till sju-åtta procent av alla medborgare i Staffanstorps kommun. Man svarar helt anonymt.

Rapporten är ett viktigt underlag inför nästa års budgetprocess och för kvalitetssäkringen av kommunens verksamheter och resultatet kommer att redovisas på kommunens webbsida samt i StaffanstorpsAktuellt. SCB lägger även ut medborgarundersökningarna på sin egen webbsida.

– Det är ett omfattande och intressant material vi får in med intressanta jämförelsetal om hur vi sköter våra verksamheter och vilket inflytande invånarna anser sig ha på de kommunala besluten, avslutar Bo Gertsson.