Vatten- och avloppsarbete på Sliparevägen och Sockerbruksvägen

VA-verket utför omläggning av vattenledningen på Sliparevägen och Sockerbruksvägen. Omläggningen görs för att kunna säkerställa en trygg leverans av dricksvatten. Arbetet påbörjas vecka 15 och kommer att avslutas under juni 2014.

Berörda fastigheter informeras via brev. Här hittar du en karta som visar arbetsområdet.

Under byggtiden kan framkomligheten tidvis vara begränsad. Vi hoppas på förståelse för de störningar som kommer att att uppstå.
Följ väganvisningar eller välj annan väg om möjligt.

Arbetet utförs i samarbete med PEAB Sverige AB.
Har du frågor kontakta Anders Håkansson 0733-37 63 84