Akut vattenläcka på Rosenvägen i Staffanstorp

Just nu tisdagen den 8 april har det inträffat en akut vattenläcka vid Rosenvägen 9-10 i Staffanstorp. Alla boende Rosenvägen är påverkade av läckan.

Arbetet med lagning av läckan pågår för fullt och förhoppningen är att läckan lagas under dagen.
Vatten finns att hämta vid en brandpost på Snöbärsvägen 5.

 När vattnet släpps på igen

Det kan finnas luft i ledningarna efter lagningen. Därför råder vi er att öppna kranen försiktigt. Det kan även förekomma brunt vatten. Låt kranen rinna länge för användning. Vattnet är inte farligt att dricka. Spola länge före tvätt av ljus kläder.

PEAB Sverige AB.
Anders Håkansson 0733-37 63 84