Mycket goda resultat för grundskolan i Staffanstorps kommun

I Sveriges Kommuner och Landstings (SKL) årliga jämförelse av skolresultaten i Sveriges 290 kommuner förbättrar sig Staffanstorp elva placeringar till plats 26 när det gäller den sammanvägda rankingen. Rapporten Öppna jämförelser för grundskolan går årligen igenom samtliga svenska kommuners skolresultat för årskurs nio. Den senaste rankingen bygger på uppgifter för 2013.

Tolfte högsta meritvärdet i Sverige

Det genomsnittliga meritvärdet ökade från 225,6 till 229,0 det vill säga med 3,4 poäng. Maximalt meritvärde är 320. Flickornas meritvärde (230,1) låg strax över pojkarnas (227,7). Jämfört med riket hade pojkarna det sjunde högsta genomsnittliga meritvärdet. Motsvarande placering för flickorna är 56.

Stor andel behöriga till gymnasiet

Fler än 90 procent av eleverna var behöriga till gymnasieskolans naturvetar- och teknikprogram, fler än 93 procent av eleverna var behöriga till gymnasieskolans ekonomi-, humanistiska och samhällsvetarprogram och hela 94 procent av eleverna var behöriga till gymnasieskolans yrkesprogram. I Sverige var i medel 83 procent, 85 procent respektive 88 procent behöriga till de olika programkategorierna. Något färre var behöriga i år än föregående år, såväl av kommunens elever som övriga elever i Sverige.

85 procent av eleverna klarade målen i samtliga ämnen

Andelen elever som nått målen i alla ämnen uppgick till 85 procent. Det är den sjunde högsta andelen uppmätt i de Skånska kommunerna. Genomsnittet i Sverige är 77 procent.

Långsiktigt arbete

– Det här är resultatet från ett arbete som pågått länge. Kommunens skickliga lärare och rektorer har fått utmärkta förutsättningar att göra ett bra jobb, kommenterar Maria Stellinger Ernblad, chef för Humanistisk service i Staffanstorps kommun.

En förklaring till att så många elever når kunskapsmålen är att kommunen har resurser att sätta in när det behövs. En annan viktig faktor för resultaten är den decentraliserade styrningsmodell kommunen har, med självständiga rektorer med resultatansvar. Rektorn och lärarna på den enskilda skolan vet bäst vad som fungerar på den egna skolan.

– Vi ska glädjas med alla dessa duktiga elever, men inte slå oss till ro, utan fortsätta ha tydligt fokus på fortsatta goda resultat, avslutar Maria Stellinger Ernblad.