Gott samarbete vid arbetet med spolning av vattenledningsnätet

VA-verket tackar boende och abonnenter i Staffanstorp för ett mycket gott samarbete vid arbetet med spolningen av dricksvattenledningar.

VA-verket har nu slutfört sin spolning av vattenledningsnätet söder om Malmövägen som har gått som planerat och enligt Pollex har det gått smidigt. Spolningen har utförts under februari och mars 2014.

Här kan du också läsa mer om arbetet och hur det utförts. Mer information finns också att läsa om i tidigare inlägg.