Pris för snilleblixt till Anneroskolan

Andra pris till Anneroskolan

Anneroskolan årskurs 5 hav har vunnit andra pris i Natur & Miljöbokens och miljömärkningen Svanens rikstäckande klasstävling. Årets uppdrag handlade om att rita och berätta om ”Snilleblixtar för miljön”.

Klassen vinner 5 000 kr till klasskassan som är tänkta att användas till en aktivitet i naturens och miljöns tecken. Över två tusen teckningar kom in och totalt belönas 18 klasser.

The Super Car

Den här bilen är miljövänlig. När bilen står still laddas batterier som finns inuti bilen av solpaneler på taket. När man ska börja köra bilen används batterierna som laddats när bilen stått still. När bilen har börjat rulla går vindkraftverket uppe på bilen igång. Då sätts turbinen igång som sedan går till en generator. Generatorn omvandlar turbinens kraft till elektricitet. Elektriciteten driver motorn så att bilen kan börja rulla. Bilen fortsätter att rulla och vindkraftverket att snurra. När hjulen snurrar så sätts en annan turbin igång. Turbinens kraft sätter igång en generator som omvandlar det till ström som driver motorn. Eftersom motorn drivs av elektricitet släpper inte bilen ut avgaser. Bilen producerar sin egen el och därför släpper man inte ut avgaser. Vi tror att bilen blir en jättesuccé.

Teckningen är utförd av Alma, Elsa, Emma A, Emma O och Isabella i klass 5 hav, Anneroskolan, Staffanstorp.

Bakom Natur & Miljöbokens och Svanens klasstävling står Svenska Kunskapsförlaget AB

Natur & Miljöboken ges årligen ut till alla Staffanstorps elever i årskurs 4-6. Målet är att få nästa generation att få bra kunskaper om miljö och hållbar utveckling. Utgivningen sker i samarbete med bland annat Staffanstorps kommunfastigheter, Stadsbyggnadskontoret och Färs & Frosta Sparbank.