Klartecken för sträckan Flackarp-Arlöv från två till fyra spår

Pågatåg Hjärup. Foto: Lisbeth Svensson

Miljödepartementet har igår, den 16 april-2014, gett klartecken till Trafikverket att planera vidare för utbyggnaden av Södra stambanan mellan Flackarp-Arlöv, från två till fyra spår. Det har tagit regeringen många år att ta ställning till utbyggnaden.

– Jättebra att vi nu får möjlighet att fortsätta processen med den viktigaste åtgärden för järnvägstrafiken i södra Sverige, konstaterar Lennart Andersson, regionchef på Trafikverket.

En utbyggnad förbättrar både kapaciteten på den åtta kilometer långa hårt belastade sträckan och närmiljön för de boende avsevärt. I Hjärup planeras spåren sänkas fyra meter genom hela orten. En bred stationsbro planeras förbinda Hjärups båda halvor.

– Det här är ett efterlängtat beslut, så det känns väldigt bra just nu, säger Marie Minör, Trafikverkets projektledare. Vi analyserar beslutet efter hand som vi får ta del av hela innehållet och villkoren i det.

Närmast förestående är fortsatt arbete med järnvägsplan och miljökonsekvensbeskrivning. Om allt flyter på är det cirka 2,5 år kvar till byggstart. Byggtiden beräknas till fem år.

Vidare information om projektets framdrift publiceras på Trafikverkets webbplats 

Källa: Trafikverket