Staffanstorps invånare ökar

Staffanstorp har hittills i år ökat med 61 personer. Vid årets början var vi 22 672 invånare och har nu ökat till 22 733 vid februari månads utgång.

Befolkningsutveckling i Staffanstorp 2014 – tom februari månad

Befolkningen i Staffanstorps kommun var vid årsskiftet 2013-2014: 22 672 personer.

Vid februari månads utgång 2014 är befolkningen totalt 22 733 personer (+ 61 personer; januari-februari 2013: -13). Hittills i år (januari-februari) redovisas ett födelseöverskott på sammanlagt 16 personer (jan-februari 2013: +8 personer), ett invandringsöverskott på 26 personer (jan-feb 2013: +5 personer) och ett inrikes flyttningsöverskott på 17 personer (jan-feb 2013: -27 personer).

Särskilt glädjande att flyttningsunderskott skiftat till flyttningsöverskott!

Text: Bo Gertsson

Källa: SCBs befolkningsstatistik