370 ungdomar har sökt sommarjobb

I Staffanstorp finns det 300 sommarpraktikplatser och i år är det runt 370 ungdomar som har sökt. Sista ansökningsdagen var den 15 mars. 

Staffanstorps kommun ligger i topp över antal sommarjobb jämfört med alla Skånes 33 kommuner. Cirka 22 procent av ungdomarna 15-19 år får sommarjobb via kommunen.

Sydnytt har tagit fram antalet sommarjobb i alla Skånes 33 kommuner.

Ungdomar som vill bli egna företagare kan bli sommarlovsentreprenörer under några sommarveckor. Sista dag för ansökan är den 20 maj.

Kommunen förmedlar sommarpraktik i Staffanstorps kommun genom Arbetsmarknadsenheten platser finns även hos föreningar och privata arbetsgivare men det är kommunen som räknas som arbetsgivare och ser till så att allting går rätt till.

– Det finns regler kring hur ungdomarna får arbeta och med vad, detta följer vi upp enligt arbetsmiljöverkets riktlinjer berättar Michael Larsson.