Var ska järnvägen för Simrishamnsbanan gå?

Simrishamnsbanan Illustration och Licens Ramböll

Trafikverket utreder var det nya spåret mellan Malmö, Staffanstorp, Dalby, Veberöd, Sjöbo, Tomelilla & Simrishamn kan byggas. Nu inleds samråd med allmänheten för att informera om arbetet och samla in synpunkter om resultaten.

Trafikverket har tagit fram en samrådshandling för val av lokaliseringsalternativ. Samrådshandlingen innehåller en miljökonsekvensbeskrivning som visar vilka konsekvenser en byggnation av Simrishamnsbanan ger på bland annat kultur- natur- och boendemiljö. Samrådshandlingen innehåller även en djupare studie av järnvägskorridorerna och stationslägena utifrån ekonomi, miljöpåverkan, teknik och samhällsnytta.

Välkommen till öppet hus i Staffanstorps Rådhus lokal: Bjällerup den 3 juni klockan 15 – 19.30

På Öppet Hus kan ni titta på utredningsmaterialet och prata med Trafikverkets representanter som finns på plats i utställningen.

Samrådshandlingen kommer även att ställas ut för granskning på biblioteket i Staffanstorp under perioden 12 maj – 1 oktober.

Synpunkter

Dina synpunkter ska ha kommit till malmo@trafikverket.se eller Trafikverket Ärendemottagningen, Region Syd, Box 810, 781 28 Borlänge senast den 1 oktober 2014. Ange diarienummer TRV 2012/70993.

Mer information hittar du på Trafikverkets webbplats