Staffanstorp har hittills i år ökat med 97 personer

Medborgare Foto och licens:SCB

Vid årets början var vi 22 672 invånare och har nu ökat till 22 769 vid mars månads utgång. Fler invånare än någonsin!

Befolkningen i Staffanstorps kommun var vid årsskiftet 2013-2014: 22 672 personer. Vid mars månads utgång 2014 är befolkningen totalt 22 769 personer (+ 97 personer; januari-mars 2013: +6). Hittills i år (januari-mars) redovisas ett födelseöverskott på sammanlagt 35 personer (jan-mars 2013: + 16 personer), ett invandringsöverskott på 30 personer (jan-mars 2013: +9 personer) och ett inrikes flyttningsöverskott på 32 personer (jan-mars 2013: -19 personer).

Text: Bo Gertsson