Samtal på Staffanstorps bibliotek

Ta chansen att möta dina lokala politiker för att ställa frågor  som berör dig och din kommun. Onsdag 28 maj kl. 17-18 på Staffanstorps bibliotek.

Som en del av sitt slutprojekt har journaliststudenter från Skurups folkhögskola bjudit in Pierre Sjöström (S) och Christian Sonesson (M) för att ta reda på vad de vill och kan göra för Staffanstorp och människorna som bor här. Vem är Staffanstorps kommun egentligen till för? Hur tänker politikerna när de planerar för framtiden?

 

Christian Sonesson (M) har lämnat återbud på grund av sjukdom.

 

Följ studenternas arbete på instagram @obevakat och twitter #obevakat.