Toppbetyg för Staffanstorp

Staffanstorp ligger kvar högt upp i den svenska näringslivsrankingen.
Årets placering är plats 16 bland landets 290 kommuner.

Nyligen presenterades årets näringslivsranking av Svenskt
Näringsliv.

– Vi är mycket stolta över att vi ligger kvar bland landets 20 främsta kommuner för andra året i rad. Vi inom näringslivet i Staffanstorp har i flera år i samarbete med Staffanstorps kommun arbetat hårt för att
utveckla en effektiv service för företagen i vår kommun, säger Annika Wallin Jalgén, VD för Business Port Staffanstorp.

– Med ett bra företagsklimat är det lättare att starta, driva och
utveckla framgångsrika företag. Detta är en belöning för vårt
arbete, fortsätter Annika.

Svenskt Näringsliv definierar företagsklimatet som summan av de attityder, regler, institutioner och kunskaper som möter företagaren i vardagen. Rankingen bygger på enkätsvar från företagare. Variabler som
mäts är bland annat vilken nivå på service företagen erbjuds av
kommunen, tillgång till kompetens i närområdet, vägnät, tåg
och flygförbindelser, tele- och it-nät samt vilka attityder till företagande
som finns rent generellt hos allmänhet, tjänstemän, media och skola.

Text:Ivar Sjögren för StaffanstorpsAktuellt