Äntligen klartecken för fyra spår

Bro i Hjärup Illustration: Metro Arkitekter & Trafikverket

Regeringen har gett klartecken till Trafikverket att inleda processen för att bygga bort flaskhalsen mellan Flackarp och Arlöv. Det betyder att det blir fyra spår genom Hjärup, tre järnvägsbroar över spåren istället för nuvarande underfarter, samt en ombyggnad av järnvägsstationen
i Hjärup.

Först ska dock detaljplanerna prövas av allmänheten och medborgarna
under ännu ett samråd som drar igång redan i slutet av juni.

– Vi lägger inom kort ut all information om detaljplanerna här på kommunens webbplats, i Rådhuset i Staffanstorp och på biblioteken i Staffanstorp och Hjärup. Vi kommer även att annonsera ut förslaget och vi skickar också hem planerna till berörda sakägare, det vill säga de som bor i fastigheter angränsande till planområdena, säger planarkitekt Lowe Kisiel på
Staffanstorps kommun.

Alla har rätt att yttra sig under samrådet och alla eventuella
synpunkter behandlas av kommunen. Planerna går även ut på remiss till berörda instanser som myndigheter, företag och intresseföreningar.

Ny stationsbro

Enligt planerna ska spåren genom Hjärup sänkas ner fyra meter så att bullret från tågtrafiken minskar. En ny stationsbro ska byggas över spåren.
I järnvägskorsningen vid Lommavägen i Hjärup ska en ny vägbro byggas över järnvägen. Strax norr om Hjärup, där Vragerupsvägen idag korsar järnvägen, föreslås det också en bro.

Under byggtiden läggs två parallella provisoriska spår precis öster om nuvarande järnvägsvallen och en provisorisk station skapas i Hjärup.

460 tåg per dygn

Järnvägen mellan Malmö och Lund är en av Sveriges hårdast trafikerade järnvägssträckor. I snitt passerar 460 tåg per dygn. Utbyggnaden kommer att förbättra trafiksituationen i hela södra Sverige och i Danmark och beräknas kosta staten totalt 3,5 miljarder. Då ingår även kostnader för den övriga sträckningen, bland annat en ny pendlarsstation i Burlöv, ny motorvägsbro vid Trafikplats Alnarp och en 400 meter lång tågtunnel i Åkarp.

Fyra detaljplaner i Hjärup hanterar ärendet för att hålla isär frågorna.
Planeringen beräknas pågå i ytterligare tre år innan arbetet sätts igång. Tidigast 2021-2022 beräknas de fyra spåren stå helt klara.

Text:Ivar Sjögren för StaffanstorpsAktuellt