Utställning av detaljplan

Miljö- och samhällsbyggnadsnämnden beslutade 2014-10-29 att sända ut detaljplanen för Hjärup 18:2 m fl, Åttevägen på utställning. 

Läs mer här