Samråd kring detaljplaner

Under perioden 2014-06-16 — 2014-09-14 pågår samråd kring förslag till detaljplaner för stambanans utbyggnad till fyra spår genom Hjärup.  

I syfte att öka kapaciteten planerar Trafikverket en utbyggnad på sträckan Flackarp – Arlöv, från två till fyra spår. För Hjärup innebär järnvägsutbyggnaden en breddning och nedsänkning av järnvägen med cirka 4 meter, ombyggnad av stationen samt ändring av korsande förbindelser.

Utbyggnaden är uppdelad i fyra detaljplaner:

Detaljplan för Banvallsvägen/Lommavägen – läs mer här

Detaljplan för Spårområdet – läs mer här

Detaljplan för Stationsbron – läs mer här

Detaljplan för Vragerupsvägen – läs mer här