Nytt livsstilsboende i Staffanstorp

Gemensamhetslokal_Trygghetsboendet

Staffanstorps kommun har träffat en överenskommelse med Roos Park Fastighets AB om att bygga bostäder för äldre med tillgång till gemensamma lokaler för samvaro, rekreation och service samt närhet till geriatrisk rådgivning, stöd och vård. Livsstilsboendet är ett för svenska förhållande relativt nytt boendekoncept där social samvaro och fritidsfaciliteter är inbyggda i boendet.

Kommunstyrelsen fattade under måndagen beslut om att ingå markanvisningsavtal med Roos Park Fastighets AB. Området vid Annerovägen/Skånevägen har tidigare utgjorts av koloniområde och det har funnits planer för annan byggnation på platsen så nu återupptas detaljplaneprocessen för området, vilken beräknas vara klar sommaren 2015.

– Vi har lång erfarenhet från det här segmentet. Sedan 1991 har vi bland annat byggt bostäder för äldre, vårdcentraler samt Victoria Park i Malmö och dessa erfarenheter tar vi nu med oss när vi bygger Roos Park. Vi planerar för bland annat seniorboende, trygghetsboende och vårdboende med fokus på ett socialt, aktivt och hälsosamt liv. Det är ett projekt för alla, säger Marcus Jönsson, VD, Roos Park Fastighets AB.

– Vi är mycket glada över att ingått avtal med Staffanstorps kommun och att nu få möjlighet att utveckla vårt koncept. Vi vill skapa bostäder och en miljö som tilltalar Staffanstorpsborna. Vi ser Roos Park som en grön oas vid dammen där människan är i fokus, här ska man kunna leva ett aktivt och socialt liv, säger Nicholas Hörlin, partner, Roos Park Fastighets AB.

Byggnaderna kommer att placeras i kanten av Roos Park och själva parken ska ge möjligheter till rekreation och avkoppling samt gemensamma aktiviteter: det kommer bland annat finnas möjlighet till trädgårdsodling. Byggnaderna ska i sin karaktär, färghållning och skala passa in i den omgivande bebyggelsen.

– Vi ser med glädje fram emot att ett nytt område med både bostadsrätter och hyresrätter, med ett koncept som kan skapa mycket trygghet för våra äldre i kommunen, kommer att växa fram, säger kommunstyrelsens ordförande Christian Sonesson.

– Roos Park blir en lugn oas i en fantastisk miljö, en tillgång för alla medborgare i Staffanstorp, inte enbart för de boende i den direkta närheten, avslutar kommunstyrelsens ordförande Christian Sonesson.

Gemensamhetslokal 55+ boende Illustration & licens: Fojab Arkitekter

 

Illustrationer: Fojab Arkitekter