Resultatet av medborgarundersökningen är klart

Medborgare Foto och licens:SCB

Resultatet av Statistiska Centralbyråns (SCB) Medborgarundersökning 2014 är klart. Medborgarundersökningen i Staffanstorps kommun genomfördes som en urvalsundersökning.

Undersökningen genomfördes mellan 20 mars och 12 maj 2014. Ett urval på 1 200 personer i åldrarna 18-84 år tillfrågades och av dessa besvarade 49 procent enkäten (år 2013: 51 procent).

Läs mer här >>