Omvårdnadslyftet ökar vårdpersonalens kompetens

Drygt tjugo stycken omvårdnadspersonal i äldreomsorgen har nu läst färdigt sina kompetenshöjande studier i Omvårdnadslyftet.

Under högtidliga former delades studenternas studiebevis ut i Rådhuset av utbildningsanordnaren Consensums rektor Malin Trikson den 18 juni. Studenter, lärare och ansvariga tjänstemän firade sedan de nybakade studenternas prestationer med att avnjuta en festlig sommarlunch tillsammans.

Från januari 2013 fram till juni 2014 har den nu färdiga kullen studenter från flera olika verksamheter och utförare inom äldreomsorgen läst skräddarsydda kurser. Kurserna har varit riktade till två olika grupper av personal: antingen för de vårdbiträden som har läst på grundläggande nivå för att uppnå undersköterskeexamen, eller för de undersköterskor som velat stärka sin kompetens kring mer specialiserade uppgifter inom omsorgen.

Studera och arbeta samtidigt

Under studieperioden har studenterna läst i så kallad arbetsplatsintegrerad form där studierna har skett parallellt med det ordinarie arbetet. Mycket slit och engagemang ligger med andra ord bakom dessa studieresultat! Ämnen som ingått i utbildningarna har varit exempelvis kost och hälsa, psykiatri, vård och omsorg vid demenssjukdomar, vård i livets slut samt äldres hälsa och livskvalitet. Studierna har innehållit både klassiska instuderingsuppgifter, praktiska moment och en praktikperiod.

En av studenterna, Lotta Åkesson som arbetar på Klöverlyckan i Hjärup, berättar om varför hon ville höja sin kompetens inom Omvårdnadslyftet:

– Det var aldrig någon tvekan om att jag skulle läsa vidare inom Omvårdnadslyftet! Jag ser det som ett ypperligt tillfälle att stärka min yrkesroll som undersköterska och skaffa mig mer kunskaper. Studierna har gjort att jag känner mig säkrare i mitt arbete, det känns som att jag alltid bär med mig en liten ryggsäck med kunskap som jag kan plocka fram vid behov. Det var tuffare än jag trodde att studera och jobba samtidigt, men en riktigt härlig känsla att vara klar. Jag kan varmt rekommendera andra att göra samma sak!

Vad är Omvårdnadslyftet?

Vård och omsorg i Staffanstorp deltar sedan 2012 i regeringens satsning Omvårdnadslyftet. Omvårdnadslyftet är en statlig satsning för att stärka kompetensen inom äldreomsorgen och funktionshindersomsorgen. Omvårdnadslyftet handlar både om att höja den grundläggande kompetensen och den kompetens som behövs för specialiserade uppgifter, då genom studier på Yrkeshögskolenivå.

Ett viktigt syfte med satsningen har varit att öka kvaliteten inom äldre- och funktionshinderomsorgen samt att ge medarbetarna möjlighet att växa i sina yrkesroller.

Kommunerna har fått möjlighet att söka ett statsbidrag för att anordna utbildning till personal där yrkeskraven i regel är en utbildning på gymnasienivå, till exempel vårdbiträden, undersköterskor och boendestödjare. Statsbidraget har kunnat användas för att utbilda tillsvidareanställda, vikarier och timanställda i både kommunal och privat regi.

Text och bild: Alexandra Emanuelsson