Ny grundskola och idrottshall ska byggas i Hjärup

Hemsö har vunnit en upphandling gällande uppförande och uthyrning av en grundskola och idrottshall i Hjärup. Skolan kommer att rymma 420 elever i årskurs F-6 och beräknas stå klar sommaren 2016. Hemsö kommer efter färdigställandet hyra ut byggnaderna till kommunen under en period av 25 år.

Skolan byggs mitt emot den nya idrottsplatsen i Hjärup, vilken invigs redan 30 augusti när konstgräsplanerna är klara (idrottsplatsen beräknas stå helt klar under 2015). I närheten av skolan ska kommunen även anlägga en stor park.

– Hjärup växer snabbt och att det är glädjande att vi redan 2016 ska kunna erbjuda våra barn en ny skolmiljö, säger Ingalill Hellberg, kommundirektör.

Hemsö äger sedan tidigare ett 20-tal skolor och förskolor i närområdet, bland annat en förskola i Hjärup samt ett större antal skolor i Lund. Hemsö är Sveriges ledande privata ägare av samhällsfastigheter. Verksamheten består i att äga, förvalta och utveckla fastigheter för äldreboende, skola, vård och rättsväsende.